Tjänster

KOMPLETTA KALKYLER

Vi mängdar och tar in priser från leverantörerna i ert namn. Vi sammanställer en komplett kalkyl som tillsammans med er finjusteras. Det som justeras är rabatter, traktamenten, reskostnader och påslag. Vi anser oss självklart ha tystnadsplikt och avslöjar inte vilka projekt vi räknar på

eller till vilken kund. Endast leverantörerna får vetskap i samband med offertförfrågan.

Självklart kan kunderna finjustera själva om de vill.
ENDAST MÄNGDNING

Vi mängdar och tar fram listor på mängder för kanaler/rör sakvaror och isolering inkl montagetider.


MÄNGDNING AV ISOLERING

Till Isolerföretag mängdar vi endast isolering. Vi tar fram m2 på de olika kvalitéerna

och vi tar fram digitala ritningar där det som ska isoleras är markerat tydligt.

Det gör att det blir enklare och går snabbare för isoleraren på plats.

Denna tjänst gäller i dagsläget bara för ventilation.

ABT

När vi räknar på totalentreprenader så konstruerar vi en lösning och ritar upp den för hand för att ha ett underlag att utgå ifrån.

När kunden fått projektet så väljer denne om vi ska få den uppritat eller om man vill välja en lokal konsult.

GRANSKNING

Vi hjälper VVS-konsulter och beställare med att granska handlingar innan de går ut på förfrågan.

Vi gör i princip en kalkyl för att syna handlingarna ordentligt. Detta gör att offertprocessen blir rätt

och att ÄTA på grund av tvetydiga handlingar minskar under produktionen.

Copyright @ All Rights Reserved Orell Projekt AB